CÔNG TY TNHH HƯNG MỸ PHÚ

CÔNG TY TNHH HƯNG MỸ PHÚ

CÔNG TY TNHH HƯNG MỸ PHÚ

Hotline: 0272-364 3877 - 034 270 6899 - Xưởng 2 : 0272.3647328

HƯNG MỸ PHÚ - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

NHỮNG VĂN HÓA VỀ CÔNG TY

HƯNG MỸ PHÚ nhận thấy rằng trên con đường thành công của doanh nghiệp không thể không kể đến một vai trò rất quan trọng đó chính là "VĂN HÓA DOANH NGHIỆP". "VĂN HÓA DOANH NGHIỆP" chính là "CỐT LÕI" làm nên sự thành công của một công ty. HƯNG MỸ PHÚ ngay từ lúc thành lập đã xác định phải có "Ý THỨC" sâu sắc về tầm quan trọng của "NHÂN LỰC" là tài nguyên của các doanh nghiệp nói chung. Chính quan điểm này đã làm cho HƯNG MỸ PHÚ tạo nên một giá trị văn hóa thống nhất để tìm được nguồn cảm hứng cũng như đóng góp mọi giá trị cho công ty cùng nhau phát triển.

NHỮNG YẾU TỐ XÂY DỰNG NÊN MỘT HƯNG MỸ PHÚ HOÀN THIỆN

1. Cung cấp những dịch vụ và sản phẩm tuyệt vời

2. Nắm bắt cơ hội và sẵn sàng thay đổi theo ý kiến của khách hàng và đối tác

3. Tạo sự vui vẻ trong môi trường làm việc

4. Chấp nhận thử thách khắc nghiệt, sáng tạo ý tưởng, linh hoạt trong công việc, không ngừng học hỏi và cầu tiến

5. Xây dựng mối quan hệ trong xã hội

6. Xây dựng tinh thần tích cực và có trách nhiệm trong công việc

7. Làm nhiều hơn với nguồn lực ít hơn, giữ đam mê và luôn khiêm tốn

VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN VIÊN

Công ty có văn hóa tạo ra những thách thức cho nhân viên bằng các dự án khó, sau đó cung cấp những hỗ trợ cần thiết để giúp nhân viên hoàn thành chúng. Bên cạnh đó, các lãnh đạo vẫn cung cấp cả những lợi ích lớn như đa số các công ty khác, HƯNG MỸ PHÚ còn tập trung vào việc tránh phương pháp quản lý nhỏ lẻ, chi tiết để giúp nhân viên có niềm tin rằng họ sẽ làm tốt nhất khả năng của mình.

Người quản lý sẽ đóng vai trò làm người hỗ trợ cần thiết và cho phép nhân viên đặt ra các mục tiêu và đảm bảo rằng họ sẽ đạt được các mục tiêu đó. Các khóa đào tạo được tổ chức trong và ngoài nước để giúp họ có thêm các kỹ năng phát triển cần thiết.