HƯNG MỸ PHÚ / HUNGMYPHU

HƯNG MỸ PHÚ / HUNGMYPHU

HƯNG MỸ PHÚ / HUNGMYPHU

Hotline: 0272-364 3877 - 034 270 6899 - Xưởng 2 : 0272.3647328
GIA CÔNG CHUYÊN SƠN

Hưng M Phú đã đu tư mt dây chuyn sơn hin đi nhm đáp ng nhu cu ngày càng cao ca khách hàng.

Chúng tôi nhn gia công các sn phm như: bàn ghế, t, k, ca st, linh kin: lng qut, thân qut, ng chân,...

 

SƠN TĨNH ĐIN

Sơn tĩnh đin là phương pháp phun bt khô, ng dng nguyên lý tĩnh đin nhm to ra b mt bo v màu sc phù hp vi nhiu mc đích s dng trong lĩnh vc kiến ​​trúc và công nghip.

1. Ưu đim:

* Các khía cnh môi trường

  • Sơn tĩnh đin không thi ra hoc gn như không thi ra các hp cht hu cơ d bay hơi.
  • Thân thin vi môi trường và tiết kim năng lượng, vt liu.
  • Dây chuyn sn xut sơn tĩnh đin to ra ít cht thi nguy hi hơn so vi sơn lng thông thường. Không to ra cn sơn do bung ra bng nước được s dng đ loi b sơn lng b phun quá nhiu.
  • Các sn phm được sơn tĩnh đin nhìn chung có ít s khác bit v hình thc gia b mt được ph theo chiu ngang và b mt được sơn theo chiu dc so vi các sn phm được sơn bng cht lng.
  • Vì sơn tĩnh đin không cha dung môi nên không cn lò sy đ loi b dung môi trước khi đóng rn

 

* Các khía cnh ng dng:

  • Sơn tĩnh đin có th to ra lp ph dày hơn rt nhiu so vi sơn lng thông thường mà không b chy hay chy x.
  • Thi công mt l