CÔNG TY TNHH HƯNG MỸ PHÚ

CÔNG TY TNHH HƯNG MỸ PHÚ

CÔNG TY TNHH HƯNG MỸ PHÚ

Hotline: 0272-364 3877 - 034 270 6899 - Xưởng 2 : 0272.3647328
GIA CÔNG SƠN TĨNH ĐIỆN
SƠN TĨNH ĐIỆN LỒNG QUẠT TRẮNG

SƠN TĨNH ĐIỆN LỒNG QUẠT TRẮNG

08/02/2018

SƠN TĨNH ĐIỆN Sơn tĩnh điện là phương pháp phun bột khô, ứng dụng nguyên lý tĩnh điện nhằm tạo ra bề mặt bảo vệ màu sắc phù hợp với nhiều mục đích sử dụng trong lĩnh vực kiến ​​trúc và công nghiệp.
SƠN TĨNH ĐIỆN LỒNG QUẠT XANH

SƠN TĨNH ĐIỆN LỒNG QUẠT XANH

08/02/2018

Hưng Mỹ Phú đã đầu tư một dây chuyền sơn hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chúng tôi nhận gia công các sản phẩm như: bàn ghế, tủ, kệ, cửa sắt, linh kiện: lồng quạt, thân quạt, ống chân,... SƠN TĨNH ĐIỆN Sơn tĩnh điện là phương pháp phun bột khô, ứng dụng nguyên lý tĩnh điện nhằm tạo ra bề mặt bảo vệ màu sắc phù hợp với nhiều mục đích sử dụng trong lĩnh vực kiến ​​trúc và công nghiệ

 

Hưng M Phú đã đu tư mt dây chuyn sơn hin đi nhm đáp ng nhu cu ngày càng cao ca khách hàng.

Chúng tôi nhn gia công các sn phm như: bàn ghế, t, k, ca st, linh kin: lng qut, thân qut, ng chân,...

 

SƠN TĨNH ĐIN

Sơn tĩnh đin là phương pháp phun bt khô, ng dng nguyên lý tĩnh đin nhm to ra b mt bo v màu sc phù hp vi nhiu mc đích s dng trong lĩnh vc kiến ​​trúc và công nghip.

1. Ưu đim:

* Các khía cnh môi trường

  • Sơn tĩnh đin không thi ra hoc gn như không thi ra các hp cht hu cơ d bay hơi.
  • Thân thin vi môi trường và tiết kim năng lượng, vt liu.
  • Dây chuyn sn xut sơn tĩnh đin to ra ít cht thi nguy hi hơn so vi sơn lng thông thường. Không to ra cn sơn do bung ra bng nước được s dng đ loi b sơn lng b phun quá nhiu.
  • Các sn phm được sơn tĩnh đin nhìn chung có ít s khác bit v hình thc gia b mt được ph theo chiu ngang và b mt được sơn theo chiu dc so vi các sn phm được sơn bng cht lng.
  • Vì sơn tĩnh đin không cha dung môi nên không cn lò sy đ loi b dung môi trước khi đóng rn