QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỒNG QUẠT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỒNG QUẠT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỒNG QUẠT

Hotline: 0272-364 3877 - 034 270 6899 - Xưởng 2 : 0272.3647328

HƯNG MỸ PHÚ - NIỀM TIN TRONG TỪNG SẢN PHẨM

HƯNG MỸ PHÚ - NIỀM TIN TRONG TỪNG SẢN PHẨM

HƯNG MỸ PHÚ - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

Hưng Mỹ Phú - Niềm tin trong từng sản phẩm

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỒNG QUẠT

 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỒNG QUẠT TẠI HƯNG MỸ PHÚ

  • Làm thẳng và cắt dây thép
  • Xếp các dây thép thành một lưới và hàn điểm 
  • Dùng máy dập để dập lưới thành hình dạng lồng quạt
  • Hàn khung cho lồng quạt
  • Bán thành phẩm 
  • Sơn lồng quạt